Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Prostřednictvím umění můžeme lépe pochopit sama sebe a poznat se navzájem – další pokračování.

I když je to hodně dlouho a já se s určitým nadhledem vracím k této problematice, jsem stále více přesvědčena, že základní podmínkou aktivního poslechu hudby je soustředěná pozornost. Cílené poučení pak podpoří především nezobrazující výtvarnou činnost a obráceně tato činnost může pomoci dětem k lepšímu porozumění hudby. Estetická působivost díla je tak znásobena a obohacena o nové souvislosti (synestézie). Po víceméně popisném zobrazování bylo potřeba všimnout si souvislostí mezi hudební a výtvarnou teorií. Většinu hudebních formotvorných prvků můžeme považovat za adekvátní k výtvarným. Proto lze pomocí různých zadání poznávat i elementární pravidla hudební nauky. K zobrazení melodie je nejvhodnější „citlivá“ linka a jejím prostřednictvím pak bez problému můžeme vyjádřit lidovou písničku i „melodickou linku“ orchestrální skladby.

Melodie, děvče 10 let, chlapec 8 let

Melodie, děvče 10 let, chlapec 8 let

Rytmus a barva, chlapec a děvče 12 let

Rytmus a barva, chlapec a děvče 12 let

 

Podobně se nám podařilo soustředit se a výtvarně zobrazovat dynamiku, rytmus a barvu (témbr) hudebního nástroje. Prostřednictvím formálního uspořádání lidové písně žáci poznávali některá jednoduchá pravidla hudební formy a starší studenti si zkusili vyjádřit charakter (žánr) skladby.

Charakter skladby, děvče 16 let

Charakter skladby, děvče 16 let

Po každé výtvarné realizaci jsme hodně povídali. Pro žáky bylo poměrně snadné pochopit, že vnímání sluchovým vjemem vzniká na základě mnoha faktorů a transfer zvukového vjemu do zrakového je u každého jiný. Sami si také odvodili, že nelze jednoznačně určit barvu tak, aby odpovídala určitému zvuku. Mluvili jsme i o symbolice barev, o její obecnější platnosti.

V této chvíli se můj záměr začal příliš rozšiřovat a bylo jasné, že nemohu své žáky o hudbě poučit vyčerpávajícím způsobem. Proto si myslím, že bychom měli děti hlavně přesvědčit o smysluplnosti našeho snažení. Trpělivé, ale nenásilné poukazování na podstatné znaky, společné a rozdílné prvky jim pak zaručeně pomůže v porozumění.

 

Lidová písnička, děvče 10 let

Lidová písnička, děvče 10 let

 


    hodnotili 2 uživatelé

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.