Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Hudební náměty ve výtvarném zpracování dětí – můj první a hned dlouhodobý projekt.

Musím připomenout, že pojem „projekt“ tehdy patřil více do technického názvosloví a ve výtvarné pedagogice se neužíval. Samozřejmě jsme ani neznali obsah dalších, nyní tak často používaných pojmů (arteterapie, artefiletika atd.). Hodně se ale mluvilo o „problémovém vyučování“.

Linoryt, děvče 15 let

Linoryt, děvče 15 let

 

V současnosti si můžeme na internetu vyhledat mnoho různých pojednání o výtvarném vyjadřování na základě poslechu hudby. Konají se takto zaměřené výstavy, výtvarné soutěže, víkendové kurzy a někteří profesionální výtvarníci se snaží co nejlépe vystihnout vztah vizuality a zvuku. Každopádně inspirace hudbou je zajímavý námět.

Podle mého soudu by však učitel měl mít na paměti k jakému účelu bude právě tuto inspiraci používat.

Totiž: „přepis díla“ může být pojednán jako záznam osobního prožitku, který ovšem ovlivňují znalosti a osobnostní dispozice jak tvůrce tak i vnímatele (některým lidem se dokonce pod zvuky vybavují konkrétní barvy – barevné slyšení) nebo může být jen „zvukovou kulisou“ k navození atmosféry. Psychologové zase mohou u svých klientů tímto způsobem analyzovat používání barevné škály atd.

Jestli si dobře vzpomínám na úplný začátek (1. pol. 80. let), pak to byla právě nechuť k výuce na základě pocitů, k „módní“ motivaci hudbou. Nějak jsem cítila formálnost a málo užitku.

Vypadalo to asi takhle. Pedagog připravil skladbu, něco málo k ní řekl a žáci při poslechu vyjadřovali svůj „hudební pocit“ vodovými barvami na kreslící podložku A4. Potom učitel vybral několik výkresů na nástěnku. A bylo splněno to, co se očekávalo a navíc „to“ bylo moderní.

Vyučování sice probíhalo formou hry (nyní zážitku). Žáci se však nic nového nedozvěděli, sluchový vjem byl pro ně jen zvukovou kulisou, možná to byla příjemná relaxace.

Mým záměrem v rámci projektu nebylo spontánní vyjádření prožitku, ilustrace poslechu, neprofesionální rozbor z pohledu psychologa nebo poučení žáků z dějin umění. Hledala jsem jen odpověď na otázky.

Je dětem srozumitelnější poslech skladby, která usiluje o popisné hudební vyjádření určitého děje nebo jevu, třeba prostřednictvím formy „melodram“?

Je žákům bližší poslech jen na základě pocitů a elementárních teoretických znalostí z oblasti hudební nauky?

 

Koláž, chlapec 15 let

Koláž, chlapec 15 let


    hodnotili 2 uživatelé

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.